Prirodno

KOMPOSTIRANJE u prostoru

s Efektivnim mikroorganizmima® i bez neugodnih mirisa u stanu


Otpad od hrane sastavljen je od mnoštva organskih spojeva, sitne molekularne mase. Potrebni su mjeseci za njihovu razgradnju. Kod razgradnje dolazi do vrenja koje može stvoriti temperaturu čak i od 150 stupnjeva F.

Također dolazi i do oslobađanja plinova i pojave neugodnih mirisa.

Kako biootpad predstavlja vrijedan potencijalni resurs u očuvanju okoliša potiče se KOMPOSTIRANJE već u domučinstvu a sve u svrhu da se smanji količina otpada. 

Uz EM Effective Microorganisms® pojednostavljuje se i može skratiti proces fermentacije na ukupno 4 tjedna i bez neugodnih mirisa.

KOMPOSTIRANJE  i  Živo tlo

.


Jedan od načina očuvanja okoliša je pretvaranje otpada u plodnu zemlju za cvijeće. Kompostiranje organskog otpada može stvoriti korisnu humusnu zemlju bogatu hranjivim tvarima za biljke. Na taj način smanjujemo količinu otpada koji završava na deponijima i doprinosimo održivom životu na Zemlji. EM® potiče biodiverzitet i stvaramo ljepši i zdraviji okoliš za sve nas.

Efektivni mikroorganizmi. Najjači probiotik na svijetu.