Prirodno

EM BOKASHI

U prijevodu s japanskog jezika, Bokashi znači "ispravno fermentisana organska materija".Svi znamo da ukoliko organski otpad samo pustimo, odnosno ako ga ne tretiramo pravilno, vrlo brzo dolazi do njenog truljenja, neugodnog mirisa i negativnih posljedica za ekosustav.


EM BOKASHI primjenjuje se:

  • Klasično kompostiranje 

  • Bokashi kompostiranje

  • Kao dodatak za biljni supstrat ili kao dodatak u vrtnu zemlju
  • fermentirana hrana za stoku (silaža)

  • Kao dodatak na farmama, u vrtovima, za kućnu upotrebu, urbano vrtlarstvo... 2kg/m3

Uz Efektivne  mikroorganizme® - kompostirajte bez neugodnih mirisa u stanu i uštedite na računima za odvoz otpada


Otpad od hrane sastavljen je od mnoštva organskih spojeva, sitne molekularne mase. Potrebni su mjeseci za njihovu razgradnju. Kod razgradnje dolazi do vrenja koje može stvoriti temperaturu čak i od 150 stupnjeva F.

Također dolazi i do oslobađanja plinova i pojave neugodnih mirisa.

Kako biootpad predstavlja vrijedan potencijalni resurs u očuvanju okoliša potiče se KOMPOSTIRANJE već u domučinstvu a sve u svrhu da se smanji količina otpada. 

Uz EM Effective Microorganisms® pojednostavljuje se i može skratiti proces fermentacije na ukupno 4 tjedna i bez neugodnih mirisa.

KOMPOSTIRANJE  i  Živo tlo

.


Jedan od načina uštede na mjesečnoj bazi i očuvanja okoliša je pretvaranje otpada u plodnu zemlju za cvijeće. Kompostiranje organskog otpada može stvoriti korisnu humusnu zemlju bogatu hranjivim tvarima za biljke. Na taj način smanjujemo količinu otpada koji završava na deponijima i doprinosimo održivom životu na Zemlji. EM® potiče biodiverzitet i stvaramo ljepši i zdraviji okoliš za sve nas.

potrebno Vam je za početak

• komposter (jedan ili dva)

• Bokashi prah s efektivnimmikroorganizmima 

• malo toalet papira 

i možete krenuti u stvaranje tekućeg prirodnog gnoja za svoje lončanice

i zemlje za stabla oko svoga doma.

Ne odustajte. 

Za vidljive rezultate uvijek je potrebno izvjesno vrijeme. Učinci su nevjerojatni u ovo vrijeme velikih klimatskih promjena i stresa kojem su izložene biljke.

Nakon od prilike dva tjedna u specijalnim kantama za kompostiranje, dobiva se potpuno ekološki sigurna organska materija, bez neprijatnih mirisa, koja se može koristiti za obogaćivanje zemljišta i ishranu biljaka, tj. kao potpuno prirodno đubrivo. Pored toga, ovako tretirani ostaci hrane mogu se pomiješati s drugom organskom materijom (ostaci biljaka, lišće, trava, usitnjene grane, stajnjak...), čime se dobiva kompleksnije gnojivo, primjenjivo za sve biljne kulture. 

Efektivni mikroorganizmi. Tekući probiotik i metabolati.