Prirodno

POLJOPRIVREDA I  VRTLARSTVO

EM®

POBOLJŠAVA, ŠTITI

I OBNAVLJA SVAKU VRSTU TLA. 

Ukratko

 - revitalizira tlo -

Na ovoj stranici saželi smo učinke pojedinih tretmana za tlo koji mogu spriječiti oštećenje tla, pokrenuti oporavak neaktivnog zemljišta, poboljšati zdravlje biljaka i osigurati veće prinose u koliko se radi o prehrambenim namirnicama.

Izvorni EM® nadopunjava mikroorganizme unutar zemlje. 

To rezultira visokom aktivnošću u gornjem dijelu tla, što pruža najbolje uvjete za klijanje, rast i zrelost za sve usjevne biljke.

Primjenom direktno utječemo na;


 zaštitu bilja od štetnika, 

umanjuje potrebu za gnojidbom,

jača korijen biljke,

veći listovi i bolja fotosinteza,

potpuno iskorištavanje hranjivih sastojaka iz tla,

veća otpornost na sušu i mraz,

 potreba za manjom pripremnom obradom zemlje,

 te osigurava dugoročno dobro zdravlje zemlje i bolje prinose. 

Poboljšava, štiti i obnavlja poljoprivredno zemljište

Primjena

EM proizvodi su posebno prikladni za uporabu na mjestima na kojima uništena struktura tla ometa protok vode i hranjivih tvari što ozbiljno ograničava potencijalne prinose.Također i tamo gdje je tlo uništeno intenzivnim korištenjem pesticida i umjetnih gnojiva.EM® proizvodi nemaju karencu i savršeni su u svakom sustavu uzgoja.
EM se primjenjuje tijekom vegetacije,tijekom sadnje te za zaštitu nasada.Kiša ne smanjuje djelotvornost proizvoda.

I. Faza - početak proljeća (tretman tla za poboljšanje strukture tla, prevenciju bolesti).
Započeti u trenutku pojave prvih lisnih pupoljaka.EM AGRO NATURAL® (20 - 40 l/ha) pomiješati sa EM5® (2-4 l / ha) i razrijediti sa minimum 400 do 500 lit. vode (po mogućnosti bez klora). Prskanjem po bilju višak tekućine će se sa biljke slijevati i vlažiti i tlo. Ali ako se želi samo kvalitetno poboljšati strukturu tla, onda se ovaj tretman može obaviti zaljevanjem izravno na samo tlo.


II. Faza - prije početka cvatnje (biološka zaštita protiv patogena i štetnika). 

Tretman se provodi sa EM AGRO NATURAL® (10 - 40 l/ha) i EM5® (3-6 l / ha) razrijedjeno sa minimum 500 do 600 lit. vode. Odabrati mlaznicu i tlak tako da se u najvećoj mogućoj mjeri pokrije površina biljke.


III. Faza - kraj cvatnje, rano voće.

Tijekom tog razdoblja, ponoviti postupak kao što je opisano u Faza II.Efektivni Mikroorganizmi® i biljni ekstrakti u EM5® poticajno djeluju na biljke, jačaju prirodnu otpornost na štetnike i patogene te na nepovoljne vremenske i druge uvjete.


IV. Faza - rast voća,prije sazrijevanja (pozitivan utjecaj na kvalitetu ploda).
Plodovi su tijekom rasta i sazrijevanja stalno izloženi infekcijama i napadima štetnika. Za zaštitu u ovom periodu još jednom tretirati sa EM AGRO NATURAL® i EM5® kao što je opisano u Faza II. Ovaj tretman smanjuje pucanja plodova i ubrzava regeneraciju štete u slučaju tuče. U slučaju štete na usjevima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, preporuča se primjena EM® VRT u dozi od 2 - 5 litara po 1 ha. EM® tretmani mogu biti provedeni direktno na biljkama (nemaju poček) te imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu i prinos.


V. Faza - Nakon berbe (kompostiranje i regeneracija biljaka i tla).
Tretman sa EM AGRO NATURAL® i EM5® treba provesti i nakon berbe .Otopinom treba pokriti biljke,otpalo lišće i plodove kao i ostatke u tlu. EM5® smanjenje patogene koji su prijetnja za biljke u proljeće. Osnovna doza EM® u ovoj fazi je do 40 l / ha i do 3 litre EM5® po 1 ha.

Stvaranje plantaže

(proizvodnja biljaka i drveća vrhunske kvalitete s dobro razvijenim korijenskim sustavom)

Primjena EM® VRT :

Otopina 0,5% (0,05 litara EM® VRT i 10 litara vode). 

Formula za zaljevanje stabala ili sadnica iznosi 10 litara otopine na oko 15 kvadratnih metara rasadnika.

 Ako se želi, 

otopina se može uvesti dublje u sadnice ulijevanjem dodatne količine vode. 

U ovoj fazi proizvodnje tretman sa EM® VRT vrijedi ponoviti do 3 puta.

Priprema sadnica

Primjena EM® VRT učinkovito i trajno poboljšava rast sadnica, stabala i njihove snage. 

to treba namakati korijen u otopini 1:20 (50 ml na 1 litru vode).

Ovaj proizvod se posebno preporuča u slučaju kada su biljke ili stabla oštećeni ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Priprema tla

EM AGRO NATURAL® se koristiti u fazi pripreme tla za buduće biljke.

Zaljevanjem sa EM® poboljšava se strukturu tla i količina i kvaliteta hranjivih što ima pozitivan učinak na ukorjenjavanje biljaka i njihov rast. 

Preporučena doza po 1 ha: 20 do 60 l EM AGRO NATURAL® . 

EM tehnologije omogućava obavljanje tretmana i na kiši što ne umanjuje učinkovitost preparata.U iznimnim slučajevima,kod pojave problema mogu se koristiti i druga sredstva te kemikalije i pesticidi. U tom slučaju nakon što se postignu željeni efekti potrebno je izvršiti dekontaminaciju i bioremediaciju primjenom EM® čime će se ukloniti štetno djelovanje kemijskih pripravaka i pesticida.

EM® tretman se može provesti i zajedno s gnojidbom nasada. 

Preporuča se da se između tretmana Efektivnim mikroorganizmima ® i kemijskim sredstvima za zaštitu bilja napravi razmak od 14 dana. 

Ako to nije moguće, onda najprije izvršiti tretman sa EM . 

Vinograd

TRETMAN TLA U PODIGNUTOM NASADU


4-6 puta tokom vegetacije u dozi od 5 litara po hektaru.
EM AGRO NATURAL® razblažiti sa vodom (200-300 litara) i prskati između redova prije obrade ili malčiranja. Prvo prskanje obaviti pri kretanju vegetacije, a zadnje kada lišće krene opadati.

Tretman upotpuniti dodavanjem EM5® (0,5 litara po tretmanu)Između raditi redovite tretmane prije obrade tla ili malčiranja trave dok je vinograd u vegetaciji.


TRETIRANJE TLA KROZ SUSTAVE ZA NAVODNJAVANJE
Doziranje u sustav za navodnjavanje kap na kap
• 2 litre EM AGRO NATURAL® po tretmanu (pri tjednim tretmanima)
• 4 litre EM AGRO NATURAL® po tretmanu (pri tretmanima svakih 15 dana)
Dodati 0,05 litara EM5 na 1 litru EM AGRO NATURAL®

 
TRETMANI LISNE POVRŠINE U VEGETACIJI
U pravilu tretmane lisne površine EM AGRO NATURAL® treba raditi što češće, osobito u kritičnim fazama rasta i razvoja pojedinog nasada. 

U slučaju napada bolesti ili štetnika, potrebno je i više tretmana odnosno učestalije prskanje biljaka. EM se može miješati s drugim tekućim i folijarnim hranjivima i pesticidima (istovremeno s prihranjivanjem ili tretmanima protiv bolesti ili štetnika). 

EM5® u dozi od 4-5 litara / hektaru se razblažuje sa vodom (200-300 litara vode) i

primjenjuje se u 4-6 navrata tokom vegetacije

.
Tretmane raditi jednom tjedno ili u slijedećim fazama rasta:
• Intenzivni porast – kada su mladice duge do 40 cm
• Intenzivni porast – kada su mladice duge iznad 40 do 60 cm
• Pred cvatnju
• Nakon cvatnje
• Intenzivan rast bobica

Tretman vinskog dropa

preporučamo da na tvrdu podlogu stavite sloj slame ili zemlje i zelenog otpada (10 cm debljine)

na njega vinski drop (20 cm debljine)

sve poprskate otopinom EKO EM PLUS® (razblaženog vodom u omjeru 1:10)

zatim radite idući sloj po istom postupku

a završni sloj pokriti debljim slojem slame i zemlje. 

Za dodatnu kvalitetu komposta može se dodati zeolit ili keramički prah CERA C. 

Dimenzije hrpe: do visine 1,5 m i širine do 2,5 m .
Doze sredstava po metru kubnom kompostne mase:
• 1-2 litre EKO EM PLUS®
• 1-2 kg CERA C®
• 10-50 litara vode (ovisno o vlažnosti mase)

Odgovori na pitanja

istraživanja i praksa naših kolega iz svijeta možete proučiti na liknu u prilogu


Za one koji žele pročitati više

Standardni dosadašnji koraci bili su upotreba ;

    · Herbicida
    · Fungicida

  · Insekticida i

· Gnojidba 

Jasno je da kemijske tvari koje se koriste u poljoprivredi utječu na naš okoliš i ekosustav. 

Prekomjerna upotreba kemijskih sredstava oslabljuje tlo i dugoročno dolazi do  povećane potrebe upotrebe kemijskih sredstava jer se zemlja ne obnavlja već samo iskorištava ciljano za usjeve. 

Herbicidi:
Među herbicidima, posebno sva sredstva koja sadrže glifosat direktno utječu na život u tlu. 

1.

Djeluju antimikrobno na mikroorganizme i žive organizme u tlu,  oštećuju ili ubijaju sve mikroorganizme neovisno jesu li nam korisni u uzgoju ili ne. 

Na primjer ubijanju bakterije mliječne kiseline ili Pseudomonas fluorescents, koji su  vrlo korisni jer djeluju protiv gljivičnih parazita. Patogeni ili mikroorganizmi s degenerativnim svojstvima, s druge strane, u velikoj su mjeri neosjetljivi na Glifosat.

2.

Herbicidima su pogođena i živa bića u tlu. Ne samo mikroorganizmi. 

Istraživanjima se otkrilo da važni kišni crvi za prozračivanje i miješanje zemlje,  izbjegavaju tlo s ostacima Glifosata i da se množe u znatno manjem broju u koliko u tlu postoje Glifosfati.

Mrtve biljke koje dospiju u takvo tlo, previše polako oslobađaju aktivne sastojke i dugoročno narušavaju mikrobiologiju i život tla, što može dovesti do odgođenog klijanja tih istih biljaka i do biljaka osjetljivih na bolesti.

Fungicidi:
imaju sve veću ulogu u preventivi, jer patogene ili parazitske gljive mogu dovesti do velikih gubitaka u uzgoju.


S druge strane Fungicida, postoji niz korisnih gljivica 

u tlu (mikoriza ili gljive u raspadanju) i na biljkama, 

koje sudjeluju u istiskivanju patogenih gljivica. 

Nedavno su znanstvenici s Instituta za kemijsku ekologiju Max Planck u Jeni, još jednom potvrdili važnost mikrobne raznolikosti u tlu, a u koliko želimo zdravije i otpornije biljake. 

Insekticidi:
su uglavnom različiti živčani otrovi koji utječu na prijenos podražaja na "različitim točkama" u tijelu insekata.
Insekticidi ulaze u tlo kao sredstva za kiseljenje ili prskanje. Budući da mnogi od njih štete i korisnim organizmima, nije moguće isključiti mogućnost oštećenja zemljanih životinja poput glista, grinja, skakača, člankonožaca, pauka, janjadi i kopitara, ali ni cjelokupne mikrobiologije.
Životinje u tijelu ubrzavaju razgradnju organske tvari miješanjem gornjeg sloja tla i mehaničkim usitnjavanjem prilikom čega insekticidi ulaze i u njihov organizam a kasnije preko izmeta i uz pomoć kišnice ponovno ulazi u tlo.  

 Kako koristiti EM® u poljoprivredi:
Mikrobni život tla  održava se dosljednom primjenom EM®a s 

najmanje 400 l vode po hektaru tijekom vegetacijskog razdoblja podijeljeno uz jednu ili dvije primjene godišnje.


Stajski gnoj: 

konvencionalne farme mogu smanjiti količinu potrošnje stajskog gnoja po hektarum a da ne ugroze prinos uz redovito tretiranje usjeva EM®om. 

U koliko tretiraju svoj stajski gnoj , svoje štale i životinje EM®om - potrebene su manje količine tretiranja EM®om na poljima. 

U prirodi sve je povezano.

Stajsko gnojivo:
Ekonomsko gnojivo poput prirodnog gnoja i balege može sadržavati visok udio bakterija truljenja, kao i patogenih klica - lako prepoznatljivih po peckavom mirisu. 


Ovu smjesu degenerativnih mikroorganizama unutar tla prvo treba istisnuti u tlo, tako da tlo u cjelini zadrži svoju mikrobnu vitalnost. Uz to, inhibitori poput antibiotika ili dezinficijensa mogu oslabiti mikroorganizme i organizme u tlu.


Ako u tlu ima premalo uzgojnih bakterija, u kulturama se mogu primijetiti depresije rasta i povećana osjetljivost na bolesti biljaka nakon primjene ekonomskih gnojiva. 

Kad je mikrobiologija oslabljena unutar gnoja visok udio hranjivih sastojaka podložan je riziku od uništenja.

Agresivni nus produkti do kojih dolazi prilikom razgradnje truljenjem također štete mikroorganizmima u tlu, a jedan broj njih i propada. 

Preliminarno (pripremno) usitnjavanje organske tvari za daljnju probavu mikroorganizmima je nedovoljno.

Rješenje

EM®
Redovita obrada stajskog gnoja EM® Agro-om ili čak prskanje stelje u staji čini gnoj fermentiranim, hranjivim organskim gnojivom bez digestora s visokom učinkovitošću humusa.

Mineralno gnojivo:
Mineralno gnojivo namijenjeno je za veliku i brzu potražnju kod uzgojnih biljaka. Ova funkcija već puno govori o svom utjecaju na život tla, jer mineralna gnojiva ne stvaraju "krmu" za mikroorganizme i nemaju utjecaja na nakupljanje humusa.
Vrijedno je napomenuti da mineralna gnojiva imaju najbolji učinak kada je život tla bogat i netaknut, a tlo je dovoljno humusno. Humusno tlo jedini je način za brzi transport hranjivih sastojaka do biljke i zaštita od ispiranja. 

EM®: 

obrade tla EM®om naj manje dva puta godišnje i zajedno s redovnom organskom gnojidbom, pospješuju da se mikroorganizmi  sami s vremenom uzgajaju i razmnožavaju u tlu. 

Zdrava mikroba tla povećava živahnu aktivnost mikroorganizama i brže se stvara humus. 

Savijet: 

primjenom EM®a dva puta godišnje zajedno s redovnom organskom gnoidbom dolazi do uzgoja mikroorganizama u tlu. Zdrava mikroba tla stvara živahnu aktivnost mikroorganizama i stvara humus.  Dugoročnom primjenom EM®a  smanjuje se potreba za gnoidbom  (kroz vrijeme). 

Rezultat: 

skupa mineralna gnojiva učinkovitija su i mogu se čak smanjiti u toku godine dana.

Učinak obrade tla na život unutar tla


Obrada površine:
Život tla je najaktivniji u prvih 10 do 15 cm. 

Oranje dovodi do činjenice da je život s površine tla "zakopan živ" i da se nakon toga mora obnoviti.

Kod neaktivnog tla, često se može primijetiti u sljedećoj godini da se neobjašnjivi ostaci usjeva oranjem opet vrate natrag na površinu tla. 

Razlog

strništa i ostali biljni ostaci talože se na dubini u kojoj se više ne odvija preliminarno usitnjavanje organske tvari od strane mikroorganizama i trulež napreduje vrlo sporo. 

Savijet za EM®: 
Kako bi se potaknula obnova mikrobiologije nakon oranja i tako dao  zamah poticaju da se slegne, EM®Agro treba što prije pošpricati strnište, prije i/ili nakon sjetve.


Optimalna je izravna primjena na tla, pri čemu se tlo izravno opskrbljuje regenerativnim izvornim  EM®a u kasnim sjemenkama (na primjer, nakon repe ili žitarica).
Druga godišnja primjena EM® odraditi će se na proljeće. 

OČUVANJE TLA i EM®

 Izvorni EM® podržava postojeće mikroorganizme u tlu kako bi se prisilio na procese pretvorbe i nakupljanje humusa u površinskom sloju tla. Naročito u slučaju uskih sljedova plodova žitarica, na ovaj se način mogu postaviti dobri temelji za vitalnu kulturu praćenja.

JEM Agro upotrebljava se dva puta godišnje tijekom vegetacije. Stočarske tvrtke mogu smanjiti količinu primjene korištenjem originalnog komercijalnog stajskog gnoja nadograđenog s EM®. 

Dobrobit korištenja EM® pripravaka u poljoprivredi

Kada se EM® prska po poljoprivrednom zemljištu, EM® pripravci doprinose obogaćivanju tla, usklađuju i balansiraju izvorne mikroorganizme. Postojećom bazom mikroorganizama napajat će gliste, a broj mikroba će se povećavati. 

Obradiva površina će postati zdravija i "snažnija". Kao rezultat  biljke će bolje uspijevati,  smanjiti se učinak štetnika a usjevi će postati  visokokvalitetni.

Prednosti upotrebe EM® proizvoda:

Poboljšanje kvalitete tla

Korištenje EM® proizvoda pomaže mikroorganizmima da postanu aktivni i raznoliki u tlu. 

To rezultira obogaćivanjem kopnenog ekosustava i dovodi do povećanja količine glista. 

EM® proizvodi zajedno s organskim tvarima ubrzavaju razgradnju humusa, a time omekšavaju i samo tlo. Dolazi do poboljšanja,  zadržavanje vode i zadržavanja hranjivih sastojaka.

Nasadi

EM® proizvodi diverzificiraju mikrobiome u tlu što konkretno znači da smanjuju rizik od neželjenih učinaka kod rasta i razvoja biljaka. 

EM® inhibira, sprječava porast specifičnih patogenih mikroorganizama u tlu,  i na taj način direktno smanjuje rizik od neuspjeha.

Mjere protiv oštećenja soli i PH tla

Istodobna uporaba EM® proizvoda i dodanih organskih tvari ubrzava razgradnju. 

EM® poboljšava i fizikalna i kemijska svojstva tla, a istovremeno izoštrava svoj puferski kapacitet tj. PH tla. 

Uz pomoć EM® a štite se usjevi od oštećenja zbog soli u primorskom okruženju.

Povećanje žetve

EM® proizvodi pomažu biljkama na način da potiču rast. 

To dovodi do povećanja prinosa, 

duljih razdoblja uzgoja i 

visokokvalitetnih usjeva. 

Zajedno, ova poboljšanja vode bogatijim urodima.

Proizvodnja usjeva s dodanom vrijednošću

Stalno se naglašava da današnje povrće sadrži mnogo manje hranjivih vrijednosti u odnosu na ono uzgojeno prije pedeset godina. 

Međutim, EM® povrće ima visoku hranjivu vrijednost i povećani sadržaj prirodnih šećera, što poboljšava njegov okus i omogućuje dulje očuvanje.

Savjet kod korištenja EM®:
Uobičajenim poljoprivrednim metodama, mikrobni život tla može se održavati i pojačavati primjenom EM®a. Čiste obradive farme trebale bi planirati ukupno 150 l EM®Agro plus s najmanje 400 l vode po hektaru tijekom vegetacijskog razdoblja podijeljeno u dvije primjene godišnje.


Stočarstvo, konvencionalne farme mogu smanjiti količinu unosa po hektaru godišnje za količinu stajskog gnoja tretiranog EM®.


Dodatne pogodnosti

Poboljšanje radnog okruženja

EM® se sastoji od prirodno izvedenih mikroorganizama, koji su sigurni i ekološki prihvatljivi. Tijekom prskanja EM® nije potrebno stavljati naočale, maske i zaštitnu odjeću. Slično tome, EM® nikada ne zagađuje vodene sustave.

Smanjenje opterećenja okoliša

EM® se proizvodi od prirodno izvedenog materijala. Lako se razgrađuje nakon upotrebe, pa stoga EM® nikada ne zagađuje okoliš, podzemne vode... Umjesto toga, pročišćava tlo, pročišćava podzemne vode, jezera i rijeke, smanjujući na taj način ekološka opterećenja.

Da ponovimo;

Spoj EM® je patentiran još davne 1982 u Japanu a danas sadrži 80 vrstu mikroorganizama koji se međusobno podržavaju u simbiozi i kao takav ima probiotički učinak.

EM® je razvio profesor dr. Teruo Higa, tadašnji profesor dr. a danas još uvijek predavač emeritus na Sveučilištu Ryukyus u Okinavi. 

EM® ∗

je prihvatljiv za ljude i okoliš , siguran proizvod EMRO-a. EM® je Japanski patent koji postiže zajedničke učinke kombinirajući korisne mikroorganizme iz prirode, poput bakterija mliječne kiseline, kvasca i fototrofnih bakterija u simbiozi (zajedno) a ukupno s 81 sojem unutar jedne kulture.

Do velikog razumijevanja profesor dr. Teruo Higa došao je davne 1982.

EM® ∗ aktivira lokalne i izvorne mikroorganizme koji žive u organizmu, vodi i tlu i maksimizira njihovu prirodnu snagu i učinak.

Marka EM® ∗ predstavlja liniju mikrobnih proizvoda EM Probiotic® koji se koriste u brojnim granama, uključujući poljoprivredu, stočarstvo, pročišćavanje okoliša i zdravstvenu zaštitu.

EM® ∗ je zaštitni znak i ime marke u vlasništvu EMRO - Japan.

Do sada je prisutna u više od 140 zemalja širom Svijeta a kako su učinci kod primjene fantastični i vidljivi, taj broj raste iz godine u godinu.

Od danas i Vi možete postati korisnik EM®a u Hrvatskoj. 

Zaključak

Izvorni EM® nadopunjuje mikroorganizme u zemlji, stvara idealne životne uvjete za važne mikroorganizme. To rezultira visokom aktivnošću u gornjem tlu, što pruža najbolje uvjete za klijanje, rast i zrelost za sve usjevne biljke.

Gdje se proizvodi EM-1®?

Danas se proizvodi Effective Microorganisms® prodaju u preko 140 zemalja i proizvode u preko 60 pogona dok se

kruna rada i otkrića, EM·X Gold®, i dalje proizvodi i pakira samo u pogonu EMRO.a, u Japanu

EM-1® mikrobni inokulant je potpuno prirodan, nije genetski modificiran (ne GMO) i odobren je za certificiranu organsku proizvodnju u skladu s novim USDA programom (OMRI naveden).

EM Technology® primjenjuje se u već 40 godina u:

• poljoprivredi za obnovu zemlje ratarstvo i voćarstvo,

• stočarstvo - oporavak i zdravlja životinja, higijena i bolja produktivnost

• pčelarstvu

• obradi voda - kako otpadnih, zagađenih voda tako i u poboljšanje kvalitete mora

• za kontrolu neugodnih mirisa kod raspadanja,

te u brojnim drugim granama.

Početna

Što je EM

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte

Efektivni mikroorganizmi. Tekući probiotik i metabolati.