EM ® Tehnologija i virusi

2022-11-16

Iz izlaganja profesora dr. Terua Hige


citiramo...

Slinavka i šap je virus, virulentan poput malih boginja koje su prijetile čovječanstvu. 

Cjepivo postoji, ali ako se to cjepivo s vremenom koristi, pojavljuju se otporni virusi, a iako je cjepivo korisno za zaustavljanje širenja bolesti, u pravilu cijepljene domaće životinje na kraju završi ciljanim uništenjem. 

U gradu Ebino između štala za stoku u kojima su domaće životinje bile zaražene i kasnije uništene i štala u kojima je korišten EM ® a stoka nije bila zaražena, udaljenost je bila manja od 100 metara. 

To je nešto što je inače nezamislivo, budući da se bolest općenito širi unutar 3 kilometara. 

Ova stvarnost je viđena ne samo u gradu Ebino, već i u bezbrojnim slučajevima u Koreji. 


zaključak:

Svi znamo što su virusi bili samo vezani za ljude ili za životinje. 

Neka svatko donese sam zaključak. 

efektivni mikroorganizmi