OBRADA  TLA  UZ  EM® MIKROBIOLOGIJU 
 POLJOPRIVREDA  I  VRTLARSTVO

EM®

POBOLJŠAVA, 

ŠTITI  I 

OBNAVLJA. 

Ukratko

 - revitalizira tlo -

Na ovoj stranici saželi smo učinke pojedinih tretmana za tlo i pružamo EM® savjete koji mogu spriječiti oštećenje tla, oporavak neaktivnog zemljišta, poboljšati zdravlje biljaka i osigurati veće prinose u koliko se radi o prehrambenim namirnicama.

Izvorni EM® nadopunjuje mikroorganizme u zemlji. To rezultira visokom aktivnošću u gornjem dijelu tla, što pruža najbolje uvjete za klijanje, rast i zrelost za sve usjevne biljke.
Primjenom EM®a direktno utječete na;

 zaštitu bilja od štetnika, 

manja potreba za gnojidbom,

jači korijen biljke,

veći listovi i bolja fotosinteza,

potpuno iskorištavanje hranjivih sastojaka iz tla,

veća otpornost na sušu i mraz,

 potreba za manjom pripremnom obradom zemlje,

 te osigurava dugoročno dobro zdravlje zemlje i bolje prinose. 

Poboljšajte, zaštitite i obnovite poljoprivredno zemljište s originalnim EM®

Mnoge mjere zaštite bilja ili gnojidbe, ali i mjere obrade tla, mogu imati negativan utjecaj na život tla i strukturu tla. 

Svako naše djelovanje na tlo mijenja mikrobni sastav tla te aktivnost i broj organizama unutar tla. Pojačava se mehaničko zbijanje tla, a opskrba biljaka hranom postaje sve teža. 

Na ovoj stranici saželi smo učinak pojedinih mjera i pružamo  EM® savjete koji mogu spriječiti oštećenje tla, obnoviti tlo u ne neaktivna tla vratiti život te poboljšati zdravlje biljaka i osigurati prinose.

Standardni dosadašnji koraci potrebni za bolje prinose i zdravlje ;

    · Herbicidi
    · Fungicidi

  · Insekticidi

· Gnoj 

Jasno je da kemijske tvari koje se koriste u poljoprivredi utječu na naš okoliš i ekosustav. 

Prekomjerna upotreba kemijskih sredstava oslabljuje tlo i dugoročno dolazi do  povećane potrebe upotrebe kemijskih sredstava jer se zemlja ne obnavlja već samo iskorištava ciljano za usjeve. 

Herbicidi:
Među herbicidima, posebno sva sredstva koja sadrže glifosat direktno utječu na život u tlu. 

1.

Djeluju antimikrobno na mikroorganizme i žive organizme u tlu,  oštećuju ili ubijaju sve mikroorganizme neovisno jesu li nam korisni u uzgoju ili ne. 

Na primjer ubijanju bakterije mliječne kiseline ili Pseudomonas fluorescents, koji su  vrlo korisni jer djeluju protiv gljivičnih parazita. Patogeni ili mikroorganizmi s degenerativnim svojstvima, s druge strane, u velikoj su mjeri neosjetljivi na Glifosat.

2.

Herbicidima su pogođena i živa bića u tlu. Ne samo mikroorganizmi. 

Istraživanjima se otkrilo da važni kišni crvi za prozračivanje i miješanje zemlje,  izbjegavaju tlo s ostacima Glifosata i da se množe u znatno manjem broju u koliko u tlu postoje Glifosfati.

Mrtve biljke koje dospiju u takvo tlo, previše polako oslobađaju aktivne sastojke i dugoročno narušavaju mikrobiologiju i život tla, što može dovesti do odgođenog klijanja tih istih biljaka i do biljaka osjetljivih na bolesti.

Fungicidi:
imaju sve veću ulogu u preventivi, jer patogene ili parazitske gljive mogu dovesti do velikih gubitaka u uzgoju.


S druge strane Fungicida, postoji niz korisnih gljivica 

u tlu (mikoriza ili gljive u raspadanju) i na biljkama, 

koje sudjeluju u istiskivanju patogenih gljivica. 

Nedavno su znanstvenici s Instituta za kemijsku ekologiju Max Planck u Jeni, još jednom potvrdili važnost mikrobne raznolikosti u tlu, a u koliko želimo zdravije i otpornije biljake. 

Insekticidi:
su uglavnom različiti živčani otrovi koji utječu na prijenos podražaja na "različitim točkama" u tijelu insekata.
Insekticidi ulaze u tlo kao sredstva za kiseljenje ili prskanje. Budući da mnogi od njih štete i korisnim organizmima, nije moguće isključiti mogućnost oštećenja zemljanih životinja poput glista, grinja, skakača, člankonožaca, pauka, janjadi i kopitara, ali ni cjelokupne mikrobiologije.
Životinje u tijelu ubrzavaju razgradnju organske tvari miješanjem gornjeg sloja tla i mehaničkim usitnjavanjem prilikom čega insekticidi ulaze i u njihov organizam a kasnije preko izmeta i uz pomoć kišnice ponovno ulazi u tlo.  

  EM®:
Uobičajenim poljoprivrednim metodama, mikrobni život tla može se održavati dosljednom primjenom EM®a s 

najmanje 400 l vode po hektaru tijekom vegetacijskog razdoblja podijeljeno u jednu ili dvije primjene godišnje.


Stočarstvo, 

konvencionalne farme mogu smanjiti količinu unosa po hektaru godišnje za količinu stajskog gnoja tretiranog EM®.

Stajsko gnojivo:
Ekonomsko gnojivo poput prirodnog gnoja i balege može sadržavati visok udio bakterija truljenja, kao i patogenih klica - lako prepoznatljivih po peckavom mirisu. 
Ovu smjesu degenerativnih mikroorganizama unutar tla prvo treba istisnuti u tlo, tako da tlo u cjelini zadrži svoju mikrobnu vitalnost. Uz to, inhibitori poput antibiotika ili dezinficijensa mogu oslabiti mikroorganizme i organizme u tlu.
Ako u tlu ima premalo uzgojnih bakterija, u kulturama se mogu primijetiti depresije rasta i povećana osjetljivost na bolesti biljaka nakon primjene ekonomskih gnojiva. 

Kad je mikrobiologija oslabljena unutar gnoja visok udio hranjivih sastojaka podložan je riziku od ispiranja.

Agresivni nus produkti do kojih dolazi prilikom razgradnje truljenjem također štete mikroorganizmima u tlu, a jedan broj njih propada. Preliminarno (pripremno) usitnjavanje organske tvari za daljnju probavu mikroorganizmima je nedovoljno.

EM®
Redovita obrada stajskog gnoja EM® Agro-om ili čak prskanje stelje u staji čini gnoj fermentiranim, hranjivim organskim gnojivom bez digestora s visokom učinkovitošću humusa.

Mineralno gnojivo:
Mineralno gnojivo namijenjeno je za veliku i brzu potražnju kod uzgojnih biljaka. Ova funkcija već puno govori o svom utjecaju na život tla, jer mineralna gnojiva ne stvaraju "krmu" za mikroorganizme i nemaju utjecaja na nakupljanje humusa.
Vrijedno je napomenuti da mineralna gnojiva imaju najbolji učinak kada je život tla bogat i netaknut, a tlo je dovoljno humusno. To je jedini način za brzi transport hranjivih sastojaka do biljke i zaštita od ispiranja. 

EM®: 

obrade tla EM®om naj manje dva puta godišnje i zajedno s redovnom organskom gnojidbom, mikroorganizmi se sami uzgajaju u tlu. 

Zdrava mikroba tla povećava živahnu aktivnost mikroorganizama i stvara se humus. 

Savijet: 

primjenom EM®a dva puta godišnje zajedno s redovnom organskom gnoidbom dolazi do uzgoja mikroorganizama u tlu. Zdrava mikroba tla stvara živahnu aktivnost mikroorganizama i stvara humus.  Dugoročnom primjenom EM®a  smanjuje se potreba za gnoidbom  (kroz vrijeme). 

Rezultat: 

skupa mineralna gnojiva učinkovitija su i mogu se čak smanjiti u srednjem roku.

Učinak obrade tla na život u tlu
Obrada površine:
Život tla je najaktivniji u prvih 10 do 15 cm. Promjena tretmana tla uvijek dovodi do činjenice da je život tla "zakopan živ" i da se nakon toga mora obnoviti.
Kod neaktivnog tla, često se može primijetiti u sljedećoj godini da se neobjašnjivi ostaci usjeva izoru natrag na površinu tla. 

Razlog

strništa i ostali biljni ostaci talože se na dubini u kojoj se više ne odvija preliminarno usitnjavanje organske tvari od strane mikroorganizama i trulež napreduje vrlo tromo. 

Savijet za EM®: 
Kako bi se potaknula obnova mikrobiologije nakon oranja i tako dao  zamah poticaju da se slegne, EM®Agro treba što prije pošpricati  na strnište, prije ili nakon sjetve.
Optimalna je izravna primjena na tla, pri čemu se tlo izravno opskrbljuje regenerativnim izvornim  EM®a u kasnim sjemenkama (na primjer, nakon repe ili žitarica).
Druga godišnja primjena EM® odraditi će se na proljeće. 

OČUVANJE TLA i EM®

 Izvorni EM® podržava postojeće mikroorganizme u tlu kako bi se prisilio na procese pretvorbe i nakupljanje humusa u površinskom sloju tla. Naročito u slučaju uskih sljedova plodova žitarica, na ovaj se način mogu postaviti dobri temelji za vitalnu kulturu praćenja.

JEM Agro upotrebljava se dva puta godišnje tijekom vegetacije. Stočarske tvrtke mogu smanjiti količinu primjene korištenjem originalnog komercijalnog stajskog gnoja nadograđenog s EM®. 

Dobrobit korištenja EM® pripravaka u poljoprivredi

Kada se EM® prska po poljoprivrednom zemljištu, EM® pripravci doprinose obogaćivanju tla, usklađuju i balansiraju izvorne mikroorganizme. Postojećom bazom mikroorganizama napajat će gliste, a broj mikroba će se povećavati. 

Obradiva površina će postati zdravija i "snažnija". Kao rezultat  biljke će bolje uspijevati,  smanjiti se učinak štetnika a usjevi će postati  visokokvalitetni.

Prednosti upotrebe EM® proizvoda u poljoprivredi:

Poboljšanje kvalitete tla

Korištenje EM® proizvoda pomaže mikroorganizmima da postanu aktivni i raznoliki u tlu. 

To rezultira obogaćivanjem kopnenog ekosustava i dovodi do povećanja količine glista. 

EM® proizvodi zajedno s organskim tvarima ubrzavaju razgradnju humusa, a time omekšavaju i samo tlo. Dolazi do poboljšanja,  zadržavanje vode i zadržavanja hranjivih sastojaka.

Nasadi

EM® proizvodi diverzificiraju mikrobiome u tlu što konkretno znači da smanjuju rizik od neželjenih učinaka kod rasta i razvoja biljaka. 

EM® inhibira, sprječava porast specifičnih patogenih mikroorganizama u tlu,  i na taj način direktno smanjuje rizik od neuspjeha.

Mjere protiv oštećenja soli i PH tla

Istodobna uporaba EM® proizvoda i dodanih organskih tvari ubrzava razgradnju. 

EM® poboljšava i fizikalna i kemijska svojstva tla, a istovremeno izoštrava svoj puferski kapacitet tj. PH tla. 

Uz pomoć EM® a štite se usjevi od oštećenja zbog soli u primorskom okruženju.

Povećanje žetve

EM® proizvodi pomažu biljkama na način da potiču rast. 

To dovodi do povećanja prinosa, 

duljih razdoblja uzgoja i 

visokokvalitetnih usjeva. 

Zajedno, ova poboljšanja vode bogatijim urodima.

Proizvodnja usjeva s dodanom vrijednošću

Stalno se naglašava da današnje povrće sadrži mnogo manje hranjivih vrijednosti u odnosu na ono uzgojeno prije pedeset godina. 

Međutim, EM® povrće ima visoku hranjivu vrijednost i povećani sadržaj prirodnih šećera, što poboljšava njegov okus i omogućuje dulje očuvanje.

Savjet kod korištenja EM®:
Uobičajenim poljoprivrednim metodama, mikrobni život tla može se održavati i pojačavati primjenom EM®a. Čiste obradive farme trebale bi planirati ukupno 150 l EM®Agro plus s najmanje 400 l vode po hektaru tijekom vegetacijskog razdoblja podijeljeno u dvije primjene godišnje.


Stočarstvo, konvencionalne farme mogu smanjiti količinu unosa po hektaru godišnje za količinu stajskog gnoja tretiranog EM®.


Dodatne pogodnosti

Poboljšanje radnog okruženja

EM® se sastoji od prirodno izvedenih mikroorganizama, koji su sigurni i ekološki prihvatljivi. Tijekom prskanja EM® nije potrebno stavljati naočale, maske i zaštitnu odjeću. Slično tome, EM® nikada ne zagađuje vodene sustave.

Smanjenje opterećenja okoliša

EM® se proizvodi od prirodno izvedenog materijala. Lako se razgrađuje nakon upotrebe, pa stoga EM® nikada ne zagađuje okoliš, podzemne vode... Umjesto toga, pročišćava tlo, pročišćava podzemne vode, jezera i rijeke, smanjujući na taj način ekološka opterećenja.

Da ponovimo;

Spoj EM® je patentiran još davne 1982 u Japanu a danas sadrži 80 vrstu mikroorganizama koji se međusobno podržavaju u simbiozi i kao takav ima probiotički učinak.

EM® je razvio profesor dr. Teruo Higa, tadašnji profesor dr. a danas još uvijek predavač emeritus na Sveučilištu Ryukyus u Okinavi. 

EM® ∗

je prihvatljiv za ljude i okoliš , siguran proizvod EMRO-a. EM® je Japanski patent koji postiže zajedničke učinke kombinirajući korisne mikroorganizme iz prirode, poput bakterija mliječne kiseline, kvasca i fototrofnih bakterija u simbiozi (zajedno) a ukupno s 81 sojem unutar jedne kulture.

Do velikog razumijevanja profesor dr. Teruo Higa došao je davne 1982.

EM® ∗ aktivira lokalne i izvorne mikroorganizme koji žive u organizmu, vodi i tlu i maksimizira njihovu prirodnu snagu i učinak.

Marka EM® ∗ predstavlja liniju mikrobnih proizvoda EM Probiotic® koji se koriste u brojnim granama, uključujući poljoprivredu, stočarstvo, pročišćavanje okoliša i zdravstvenu zaštitu.

EM® ∗ je zaštitni znak i ime marke u vlasništvu EMRO - Japan.

Do sada je prisutna u više od 140 zemalja širom Svijeta a kako su učinci kod primjene fantastični i vidljivi, taj broj raste iz godine u godinu.

Od danas i Vi možete postati korisnik EM®a u Hrvatskoj. 

Savjet EM®: 

Originalni EM® podržava postojeće mikroorganizme u tlu kako bi se prisilio na procese pretvorbe i nakupljanje humusa u površinskom sloju tla. Naročito u slučaju uskih slijedova plodova žitarica, na ovaj se način mogu postaviti dobri temelji za vitalnu kulturu praćenja.
Još jednom, upotreba EM®Agro dva puta godišnje tijekom vegetacije, pri čemu stočarske tvrtke mogu smanjiti količinu primjene korištenjem originalnog EM® nadograđenog komercijalnog gnojiva.

Zaključak

Izvorni EM® nadopunjuje mikroorganizme u zemlji i pruža regenerativni milje koji također stvara idealne životne uvjete za važne mikroorganizme. To rezultira visokom aktivnošću u gornjem tlu, što pruža najbolje uvjete za klijanje, rast i zrelost za sve usjevne biljke.
Primjena EM® može kompenzirati negativne učinke na život tla mjerama zaštite bilja, gnojidbom i obradom tla te osigurava dugoročno dobro zdravlje tla kao kapitala farme.

Gdje se proizvodi EM-1®?

Danas se proizvodi Effective Microorganisms® prodaju u preko 140 zemalja i proizvode u preko 60 pogona dok se

kruna rada i otkrića, EM·X Gold®, i dalje proizvodi se samo u pogonu EMRO.a, u Japanu

EM-1® mikrobni inokulant je potpuno prirodan, nije genetski modificiran (ne GMO) i odobren je za certificiranu organsku proizvodnju u skladu s novim USDA programom (OMRI naveden).

Korištenje EM Technology® primjenjuje se u posljednjih 40 godina u:

- poljoprivredi za obnovu zemlje ratarstvo i voćarstvo,

- stočarstvo - oporavak i zdravlja životinja, higijena i bolja produktivnost

- pčelarstvu

- obradi voda - kako otpadnih, zagađenih voda tako i u poboljšanje kvalitete mora

- za kontrolu neugodnih mirisa kod raspadanja,

te u brojnim drugim granama.

Početna

Što je EM

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte

efektivni mikroorganizmi